Solární elektrárny v ČR

Cílem tohoto projektu je vytvořit souhrnný přehled větších (výkon nad 1 MW) fotovoltaických elektráren instalovaných na území ČR. Seznam by měl být pravidelně aktualizován a postupem času by měli být přidávány FVE menších výkonů tak, aby bylo možné přehledně monitorovat vždy aktuální stav FVE v ČR.

Seznam bude zároveň obsahovat informace o majitelích, realizátorech, případně další informace o dané FVE, včetně základních technických údajů společně s fotodokumentací.

Vzhledem k rozšířené výstavbě FVE až po roce 2009 (viz sekce Grafy), bude seznam zpočátku vycházet z podkladů veřejně dostupných na síti internet, které budou postupně ověřovány, revidovány a doplňovány o další údaje o dané FVE.

Limit pro zobrazení v mapě je nastaven na FVE většího výkonu než-li 100 kW, vzhledem k tomu, že menší FV elektrárny jsou v rámci dodávky elektřiny téměř bezvýznamné a hlavně, jsou instalovány ve velkém počtu, a tak by zbytečně znepřehledňovali celkový přehled o stavu FVE v ČR. I když jejich součtový výkon není zanedbatelný a v případě statistik s nimi je nutné počítat. Přehledově jsou data uvedeny v sekci Grafy. V době zahájení projektu (říjen 2010) již bylo instalováno přes 10 000 těchto menších FVE (z toho přes 7 500 elektráren s výkonem pod 10 kW). Údaje jsou čerpány z podkladů Energetického regulačního úřadu viz ERÚ

Počet všech fotovoltaických elektráren v ČR

Výkon všech fotovoltaických elektráren v ČR

Počet fotovoltaických elektráren v ČR větších než 1 MW