Zdroje a odkazy pro FVE

Zde uvádíme odkazy na zdroje, z nichž jsou čerpány podklady při tvorbě projektu.

P.č. Popis Zdroj Datum přidání
1. Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie http://www.czrea.org/cs/ 16.10.2010
2. Energetický regulační úřad (ERÚ) http://www.eru.cz/ 16.10.2010
3. Google mapy http://maps.google.cz/ 16.10.2010
4. Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie http://mapa.czrea.org/index.php 16.10.2010
5. Katastr nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 16.10.2010
6. Obchodní rejstřík a Sbírka listin http://www.justice.cz/ 16.10.2010
7. Solární liga http://www.solarniliga.cz/ 16.10.2010
8. Solární novinky http://www.solarninovinky.cz/ 16.10.2010
9. Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz/ 16.10.2010